ادای سوگند محمد علی نجفی به عنوان شهردار تهران


محمد علی نجفی شهردار تهران با حضور در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران سوگند یاد کرد.


۰ نظر