پاسخ قاطع سردار جعفری و دکتر ظریف به یاوه گویی های ترامپ


سردار جعفری و دکتر ظریف در پاسخ به یاوه گویی های ترامپ در پیامی مشترک بصورت قاطع جواب یاوه گویی های رئیس جمهور آمریکا را دادند.


۰ نظر