رهبر انقلاب: پول ملی باید قدرت خرید داشته باشد


رهبرانقلاب در دیدار اخیر خبرگان: پول ملی باید قدرت خرید داشته باشد؛ اگر ما بر اساس سیاست‌های غلط و... به وضعی رسیدیم که پول ملی روز به روز پایین رفت، عقب رفته‌ایم.


۰ نظر