پیش نویس قانون جدید سنای آمریکا: عهدشکنی های جدید!


در پیش نویس قانونی که در راستای اعلام اخیر دونالد ترامپ، رییس جمهوری ایالات متحده آمریکا مبنی بر عدم تایید توافق هسته ای با ایران تنظیم شده،بند های جدیدی دارد...


۰ نظر