هشدار جدی روحانی به آمریکا


در حاشیه جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی علوم و نیرو در مجلس شورای اسلامی (96/08/07)


۰ نظر