خونسردی عجیب زن روس هنگام عبور از میدان مین!


روسیه نسخه جدیدی از زره‌های مجهز به اسکلت داخلی و کلاه و ساعت هوشمند خود را برای سربازان این کشور در میدان‌های جنگ‌ آینده معرفی کرد


۰ نظر