افشاگری ایندیپندنت درباره ماجرای استعفای سعد حریری!


"رابرت فیسک" روزنامه نگار شهیر و کهنه کار ایندیپندنت جزئیات جالب و جدیدی درباره ماجرای استعغای عجیب سعد حریری نخست وزیر لبنان منتشر کرد...


۰ نظر