سوتی عجیب سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حریری!


هدر نوئرت،سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در شرح اوضاع سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان و دیدار مقامات آمریکایی با وی،سوتی عجیبی را با بروز اطلاعاتی که نباید می داد،داد و باعث شک و شبه هایی در مورد نقش آمریکا در این ماجرا شد..


۰ نظر