ربات پیشرفته آتش نشانی که شبیه موتور هواپیماست


تکنولوژی جدیدی که از آن سخن می گوییم، نوعی ربات بهره مند از توربین است که تحت عنوان TAF 20 از آن یاد شده


۰ نظر