چرخش 180 درجه ای ترامپ نسبت به کره شمالی


ترامپ در سخنان اخیر خود گفت به گفتگو با کیم جونگ اون تمایل دارم.


۰ نظر