ارائه عجیب آمار راههای مسدودشده بر اثر زلزله توسط وزیر راه!


ارائه آمار مسدودبودن راههای منتهی به مناطق زلزله زده به سبک آخوندی.بالاخره راههای روستایی مسدود هستند یا نه؟!


۰ نظر