ویرانی کامل خانه های مسکن مهر در کرمانشاه بر اثر زلزله


۰ نظر