لحظه وقوع زلزله از زبان زنی در روستا سرپل ذهاب


روايت زنى از روستاى تپانى در سرپل ذهاب درباره لحظه زلزله ۷.۳ریشتری کرمانشاه: هنوز هم ميترسيم و استرس داريم

 


۰ نظر