روایتی جالب و قابل تامل از اوضاع مردم سرپل ذهاب در هوای بارانی!


روایت جالب و قابل تامل خبرنگار شبکه خبر از اولین بار در چادرهای سرپل ذهاب و دردسرهایش


۰ نظر