ناگفته هایی از حضور سردار سلیمانی در جنگ با داعش


یک خبرنگار زوایای دیگری از حضور سردار سلیمانی در جنگ مقابل داعش را بیان میکند.


۰ نظر