لحظه خودکشی فرمانده جنگ بوسنی در جریان جلسه دادگاه!


«اسلوبودان پرالیاک»، فرمانده پیشین کروات‌های بوسنی پس از تایید محکومیت ۲۰ ساله‌اش در دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی، ظرف سم را سرکشید!


۰ نظر