افشای مشاور سابق ترامپ در مورد رابطه با روسیه در انتخابات!


مایکل فلین،مشاور برکنار شده رئیس جمهور آمریکا علیه ترامپ درباره پرونده ارتباط با روسیه در دادگاه شهادت داد..


۰ نظر