آتش سوزی گسترده در کالیفرنیا


آتش سوزی کالیفرنیا که یک کشته بر جا گذاشته است


۰ نظر