خوانندگی ولادمیر پوتین در مراسم استعدادیابی


شرکت پوتین در مسابقه کشف استعدادها و به نمایش گذاشتن هنرش در خوانندگی در سال 2014


۰ نظر