اقدام عجیب دانشجویان در پاک کردن پرچم اسرائیل!


اعضای تشکل اصلاح طلب آرمان برای پاک كردن پرچم رژیم صهیونیستی در معابر دانشگاه علم و صنعت دست به تی شدند!!


۰ نظر