تشکر علی دایی بابت کمک های مردم برای زلزله زدگان


علی دایی با ویدئویی در صفحه شخصی از مردم سپاسگزاری کرد


۰ نظر