آغاز اغتشاش در تهران!


جمعیتی حدود ۵۰ نفر لحظاتی پیش به تخریب اموال عمومی در میدان فردوسی پرداختند / این افراد توسط چند لیدر هدایت می‌شدند


۰ نظر