شعار علیه اسلام و قرآن توسط منافقین در آشوب های خیابانی تهران!


منافقین شعار آخرشان را اول ماجرا رونمایی کردند!


۰ نظر