جزئیات قطع فعالیت تلگرام و اینستاگرام


با تصميم سطوح عالی امنيتی و بصورت موقت دو نرم افزار تلگرام و اینستاگرام محدود شدند...


۰ نظر