تکرار شعارهای اغتشاشگران توسط نیکی هیلی!


نماینده امریکا در سازمان ملل شعار های اغتشاشگران در ایران را تکرار میکند


۰ نظر