اعترافات عضو دستگیر شده گروهک تروریستی در بروجرد


سرکرده این گروه پنج نفره ،به دست داشتن دراغتشاشات روزهای اخیر برخی از شهرهای لرستان اعتراف کرد...


۰ نظر