ذوب سرلوله آتش نشانی بر اثر حرارت!


وقتی از شدت حرارت در ساختمان وزارت نیرو  سرلوله کف ذوب می‌شود


۰ نظر