کج شدن ساختمان در تایوان بعد از زلزله!


کج شدن ساختمان ها؛ تبعات زلزله 6/5 ریشتری در تایوان


۰ نظر