دلار4700 و تماشای «اپرای عروسکی» معاون اقتصادی روحانی!


نهاونديان معاون اقتصادى روحانی درحالیکه دلار 4800 تومان شده به تماشای اپرای عروسکی خیام رفته و از تئاتر دیدنش در قبل انقلاب  میگوید!


۰ نظر