رفتار نامناسب با فرزند شهید مدافع حرم!


رفتار نامناسب با فرزند شهید مدافع حرم منوچهر سعیدی توسط خانواده یکی از قضات استان کردستان.


۰ نظر