جزئیات شایعه نارنجک گذاری در قزوین!


جزئیات کشف و خنثی‌سازی دو نارنجک جنگی جاسازی‌شده در زیر خودرویی در قزوین...


۰ نظر