دلقک بازی رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس محافظه کاران!


ترامپ هنگام سخنرانی در کنفرانس محافظه کاران با اشاره به تصویر خودش در مانیتور سالن گفت: عجب تصویر قشنگی آنجاست..... خیلی دوست دارم به مردی که آنجا سخنرانی می کند نگاه کنم!!!


۰ نظر