به آب اندازی نخستین شناور رستوران آکواریوم غرب آسیا


نخستین شناور آکواریومی غرب اسیا با کاربرد گردشگری در خرمشهر ساخته شد.


۰ نظر