لحظه سقوط هواپیمای ترابری روسیه در پایگاه الحمیم سوریه!


صحنه ای از سقوط هواپیمای ترابری ارتش روسیه در پایگاه الحمیم سوریه/برخی منابع از قدیمی بودن این ویدئو اطلاع میدهند.

۰ نظر