آیتم کلاکت (96/12/17)


وقتي فيلمي ايراني با مضمون همجنس گرايي نامزد بهترين فيلم يک جشنواره خارجي مي شود!!!!


۰ نظر