جزییات استیضاح سه وزیر روحانی در این هفته


وزرای راه و شهرسازی، جهادکشاورزی و کار و رفاه اجتماعی این هفته در مجلس استیضاح خواهند شد


۰ نظر