نتیحه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی


پایان جلسه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی (96/12/23)


۰ نظر