توصیه مهم رهبری به مسئولین برای جلب اعتماد مردم


رهبر انقلاب: عمل صادقانه و دور از اشرافیگری مسئولان، ایمان مردم را قوی تر خواهد کرد


۰ نظر