پایان گروگانگیری در فرانسه با کشته شدن مهاجم داعشی


رسانه های فرانسه اعلام کردند که با کشته شدن عامل حمله به یک سوپرمارکت در «تربس» فرانسه عملیات گروگانگیری وی به پایان رسید.


۰ نظر