پیش بینی تامل برانگیز سید حسن نصرالله از خطر تکفیر


سخنرانی سید حسن نصرالله در سال 2003 پیرامون خطر به وجود آمدن تکفیر و مشکلات ناشی از آن


۰ نظر