نشست بی نتیجه کاخ سفید برای حمله به سوریه


گزارشی از نشست بی نتیجه ترامپ و تیم امنیتی آمریکا برای حمله به سوریه


۰ نظر