تیراندازی در خیابانهای خرم آباد به خاطر جشن عروسی!


حضور آزادانه اوباش در خیابانی در خرم آباد و تیراندازی با سلاح های جنگی در روز روشن


۰ نظر