تناقض گویی غرب درباره حضور نظامی به سوریه


در حالی که رئیس جمهور فرانسه از ادامه حضور نظامی آمریکا در سوریه گفته،کاخ سفید تماما این سخن را رد کرده است!


۰ نظر