صحبتهای مسئول کاخ نیاوران در مورد جنازه رضا شاه در هنگام دفن


مرتضی عشقی پور مسوول حفاظت کاخ نیاوران زمان شاه: جنازه رضاشاه در ایران از مومیایی خارج شد و به روش اسلامی دفن شد


۰ نظر