خاموش شدن سرورهای تلگرام در ایران


سرور CDN تلگرام در ایران خاموش شد


۰ نظر