لحظه دلخراش نجات دو کودک یمنی از زیر آوار بمب های سعودی


نجات دو کودک یمنی که در زیر آوار های ساختمانی بوجود آمده از حملات هوایی عربستان سعودی گیر افتاده بودند


۰ نظر