مستند «ارباب جنگ»


روایتی مستند از کمک های مالی و نظامی دولت ایالات متحده امریکا به داعش


۰ نظر