لحظه دیدنی از وقوع صاعقه در فرودگاه مهرآباد


وقوع صاعقه و بارندگی شدید امروز (97/02/22) در تهران


۰ نظر