مواضع مشترک با پکن،حاصل اولین سفر برجامی ظریف


وزر امور خارجه که پس از تصمیم آمریکا به خروج از برجام سفر دوره ای خود را به دیگر کشور های عضو این توافق آغاز کرده،حال در دومین مقصد خود به مسکو خواهد رفت..


۰ نظر