گالری نقاشی های کارتونی ضد داعش در تهران


2120 اثر هنری که توسط 870 هنرمند از 64 کشور جهان برای این گالری ارسال کرده اند تا در معرض دید قرار گیرند.


۰ نظر